Record details

Title
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 68, č. 3
Pages
    s. 42-44
Year
    1993
Notes
    13 bibl.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    biostratigrafie
    devon-svrchní
    moravský devon a spodní karbon
    paleoekologie
    sedimentologie
    sedimenty karbonátové
Subject category
    diskuse
Keyword
    57-199
    100/1-2
    1991
    Al
    Belge
    Bull
    Carbonate
    Diskuse
    Environment
    Géol
    Hladil
    Práci
    Ramp
    Soc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012