Record details

Title
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
Statement of responsibility
    Radovan Jakubčík
Other titles
    Discussion on quantitative classifications of sandstones according to different authors
Author
    Jakubčík, Radovan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 421-439
Year
    1990
Notes
    2 tab.,25 diagr.,28 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    klasifikace
    pískovce
    terminologie
Subject category
    ostravsko-karvinská pánev
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Morava severní
Keyword
    Autorů
    Diskuse
    Klasifikací
    Kvantitativních
    Pískovců
    Různých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012