Record details

Title
    Distal turbidites with pyroclastic material in Malmian radiolarites of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)
Statement of responsibility
    Milan Mišík, Jozef Jablonský, Ladislava Ožvoldová, Eva Halásová
Author
    Halásová, Eva
    Jablonský, Jozef
    Mišík, Milan
    Ožvoldová, Ladislava
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 5
Pages
    s. 341-360
Year
    1991
Notes
    4 obr., 2 diag., 8 pl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    fosilní zbytky
    jura
    malm
    nanoplankton
    pieninský úsek
    Radiolaria
    sedimenty klastické
    sedimenty mořské
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Belt
    Carpathians
    Distal
    Klippen
    Malmian
    Material
    Pieniny
    Pyroclastic
    Radiolarites
    Turbidites
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012