Record details

Title
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
Statement of responsibility
    Boris Antal
Author
    Antal, Boris
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3-4
Pages
    s. 337
Year
    1992
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Au (zlato - 79)
    distribuce prvků
    konference
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    rudy barevných kovů
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovinky
Keyword
    Au
    Distribúcia
    Ložiska
    Slovinky
    Sulfidoch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012