Record details

Title
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
Other titles
    Distribution pattern of the organic pollutants and heavy metals along the Bílina river profile
Author
    Fárová, Kateřina
    Franců, Eva
    Geršl, Milan
    Kopačková, Veronika
    Zelenková, Kateřina
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2010
Thesaurus term
    fluvial system, riverine sediments, pollution, PAH, ArcGis
Keyword
    Antropogenního
    Bíliny
    Distribuce
    řeky
    říčních
    Sedimentech
    Znečištění
Abstract (in czech)
   V současné době se objevuje řada environmentálně orientovaných studií, které si kladou za cíl popsat a zdokumentovat stav životního prostředí. Vznikají rozsáhlé databáze obsahující velké množství údajů o anorganických i organických látkách v horninovém prostředí, půdě a říčních sedimentech. Získat relevantní informaci o stavu našeho životního prostředí a vzájemné propojenosti jednotlivých jevů lze pouze s využitím nástrojů pro komplexní zpracování naměřených dat. Jako vhodné se nabízí prostředí ArcGIS, kde je možné naměřená data vizualizovat, podrobněji prostorově analyzovat, graficky zpracovat pro následnou interpretaci a předložit tak uživateli přehlednou formou obraz zachycující současný stav (Murphy - Morisson 2002).
Abstract (in english)
   Distribution pattern of the organic pollutants and heavy metals along the Bílina river profile
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014