Record details

Title
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
Other titles
    The Distribution of some Elemnts and Oxide in the Soil Profiles of the Králický Sněžník Region
Author
    Hanák, Jaromír
    Müller, Pavel
    Müllerová, Hana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Č. 2007
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Lead, Beryllium, Molybdenum, Stibium, Mercury, Uranium, Thorium, Potassium, Distribution, Soil, Czech Republic, Králický Sněžník
Keyword
    Distribuce
    Králického
    Některých
    Oblasti
    Oxidů
    Profilech
    Prvků
    Půdních
    Sněžníku
Abstract (in czech)
   Práce sleduje distribuci těžkých kovů a toxických prvků v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku. Jsou zkoumány změny v obsazích vybraných prků v závislosti na hloubce odběru vzorků a posouzeny vzájemné korelace mezi prvky. Zároveň jsou hodnoceny i radioaktivní prvky (včetně nuklidu 137Cs, jako kontaminantu životního prostředí po černobylské havárii). Cílem se vysledovat původ kontaminujících látek v horninovém prostředí.
Abstract (in english)
   The Distribution of some Elemnts and Oxide in the Soil Profiles of the Králický Sněžník Region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014