Record details

Title
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
Statement of responsibility
    Jan Pašava
Author
    Pašava, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 5
Pages
    s. 129-132
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    analýza stopových prvků
    Český masiv
    netradiční suroviny
    podkrkonošská pánev
    proterozoikum
    suroviny netradiční
    vzácné kovy
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Břidlicích
    černých
    Českého
    Distribuce
    Masívu
    Platinoidů
Abstract (in czech)
   Článek shrnuje výsledky studia distribuce platinoidů v černých břidlicích ve dvou oblastech Českého masívu. Ukazuje se, že černé břidlice z barrandienského svrchního proterozoika jsou výrazně obohaceny Pd a dalšími prvky, méně Pt, zatímco ve spodnopermských černých břidlicích podkrkonošské pánve jsou obsahy těchto prvků velmi nízké. Jsou uvedeny obsahy platinoidů v černých břidlicích některých lokalit Číny a USA.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012