Record details

Title
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Ložiskové problémy Krušných hor a Slavkovského lesa (Variant.)
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Vol./nr.
    Roč. 67
Pages
    s. 63-67
Year
    1988
Notes
    1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Západočes. Muz. (Plzeň), Přír.
Classfication no.
    552
Subject category
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    hlubinné horniny s křemenem
    oblast krušnohorsko-durynská
Keyword
    Distribuce
    Granitoidech
    Hor
    Krušných
    Prvků
    Thoria
    Uranu
    Východních
    Vzácných
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012