Record details

Title
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Distribution of uranium, thorium and gold in Carboniferous sediments in the NE part of the Bohemian Massif
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 2
Pages
    s. 151-157
Year
    1992
Notes
    1 tab.,4 diagr.,13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    Au (zlato - 79)
    distribuce prvků
    hornoslezská pánev
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    sediment
    Th (thorium - 90)
    U (uran - 92)
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Morava severní
Keyword
    části
    Českého
    Distribuce
    Karbonských
    Masívu
    Sedimentech
    Severovýchodní
    Thoria
    Uranu
    Zlata
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012