Record details

Title
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
Statement of responsibility
    Miloš René
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - monograph
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Pages
    s. 69-72
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    Český masív
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    hlubinné horniny s křemenem
    metalogeneze, mineralizace
Keyword
    Českého
    Distribuce
    Granitoidech
    Masívu
    Metalogenezi
    Thoria
    Uranu
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012