Record details

Title
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 7, -
Pages
    s. 192-197
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Distribution of uranium and thorium in metasediments of the Kraslice phyllites group (NW Bohemia)
    Rozsah: 6 s.
Keyword
    Distribuce
    Fylitů
    Kraslických
    Metamorfovaných
    Sedimentech
    Skupiny
    Thoria
    Uranu
Abstract (in czech)
   Metapelity a kvarcity kambrosilurského stáří kraslické skupiny mají vyšší hodnotu poměru Th/U. Nejnižší obsah thoria je charakteristický pro nejstarší kvarcity rotavského horizontu. Relativně vyšší obsah thoria v ostatních metasedimentech je pravděpodobně způsobený vyšší zralosti původních sedimentů.
Abstract (in english)
   The metapelites and metaquartzites of the Cambrian-Ordovician age of the Kraslice phyllites group have a higher value of Th/U ratio. The lowest content of thorium is characteristic for the oldest metaquartzites of the Rotava quartzites horizon. Relatively higher content of thorium in other metasediments is probably caused by higher maturity of original sediments.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012