Record details

Title
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Distribution of uranium and thorium in metasediments of the Kraslice phylites Group (NW Bohemia)
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 192-197
Year
    1999
Notes
    4 diagr., 32 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    asociace minerální
    chemismus hornin
    fylit
    kambrium
    krušnohorské krystalinikum
    minerály akcesorické
    ordovik
    thorium
    uran
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kraslice (Sokolov)
Keyword
    Distribuce
    Fylitů
    Kraslických
    Metamorfovaných
    Sedimentech
    Skupiny
    Thoria
    Uranu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012