Record details

Title
    Distribution and Speciation of Mercury in Mine Waste Dumps
Author
    Hojdová, Maria
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 3
Pages
    s. 237-241
Year
    2008
Notes
    E-ISSN(s): 1432-0800
    Projekt: KJB300130615, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Distribuce a speciace rtuti v haldách
    Rozsah: 5 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    mercury
    mercury speciation
    mine waste
    thermo-desorption analysis
Keyword
    Distribution
    Dumps
    Mercury
    Mine
    Speciation
    Waste
Abstract (in czech)
   V práci byl studován obsah a chemické formy Hg v hlušinách v oblasti těžby cinabaritu ve středních Čechách. Materiál hlad obsahoval vysoké koncentrace Hg (120 ug.g-1), a to převážně ve formě cinabaritu (HgS). Menší část z celkové Hg (<14%) byla určena jako Hg vázaná na povrch minerálních částic, která může být metylována a představuje tak potenciální riziko pro životní prostředí.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012