Record details

Title
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Milan Drábek, Eva Drábková, Milan Kvaček
Author
    Drábek, Milan
    Drábková, Eva
    Kvaček, Milan, 1930-1993
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 1
Pages
    s. 11-17
Year
    1993
Notes
    1 obr., 2 tab., 1 diagr., 21 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    distribuce prvků
    molybdenit
    Re (rhenium - 75)
    Se (selen - 34)
    sulfidy a sulfosoli
    W (wolfram - 74)
Geographical name
    ČR-Čechy
    ČR-Morava
Keyword
    Bohemian
    Distribution
    Massif
    Molybdenites
    Rhenium
    Selenium
    Tungsten
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012