Record details

Title
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
Statement of responsibility
    Lego S., Komadel P.
Author
    Komadel, Peter
    Lego, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts
Pages
    s. 70
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    goethit
    konference
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    kvartér Českého masivu
    ložisko bentonitu
    ložisko reziduální
    minerály jílové
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanity Doupovských hor
    železo
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hroznětín (Karlovy Vary, Ostrov)
    Krásný Dvoreček (Chomutov, Kadaň)
    Rokle (Chomutov, Kadaň)
    Stebno (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Keyword
    Bentonites
    Czech
    Distribution
    Fine
    Fractions
    Iron
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012