Record details

Title
    Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
Author
    Košťák, Blahoslav
Conference
    Konference Zakládání staveb, Brno 2002 (30. : 04.11.2002-05.11.2002 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    30. konference Zakládání staveb, Brno 2002
Pages
    s. 270-274
Notes
    Projekt: OC 625.10, GA MŠk
    Překlad názvu: Precise long-term measurements of geodynamic effects of a rock massif
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    monitoring
    rock instability
Keyword
    Dlouhodobá
    Geodynamických
    Horninového
    Masívu
    Měření
    Projevů
    Přesná
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012