Record details

Title
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
Statement of responsibility
    Jaroslav Vacek
Author
    Vacek, Jaroslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
Pages
    s. 91-97
Notes
    3 obr.,7 bibl.
Subject group
    mechanika hornin
    model matematický
    procesy geodynamické
    průvodní jevy
    stabilní výpočty
    těžba podzemní
Subject category
    likvidace důlních děl
Geographical name
    SNS-Ukrajina
Keyword
    Dlouhodobá
    Dolů
    Jako
    Opuštěných
    Podzemní
    Stabilita
    úložiště
    Využívaných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012