Record details

Title
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
Statement of responsibility
    Petr Budil, Petr Kraft, Jaroslav Kraft
Other titles
    Temporary outcrop of the Letná and Vinice formations (Upper Ordovician, Berounian) in the NE part of the Prague (Černý Most)
Author
    Budil, Petr, 1969-
    Kraft, Jaroslav, 1940-
    Kraft, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 23-26, Příl. II
Year
    2005
Notes
    2 obr. v textu, 8 fot. v Příl. II
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    Barrandien
    benthos
    biostratigrafie
    geologie regionální
    Graptolithina
    litostratigrafie
    mapa geologická
    ordovik-svrchní
    pražská pánev
    prostředí mělkovodní
    sedimentace mořská
    výchoz
Geographical name
    Česká republika
    ČR-Čechy
    Praha-Černý Most
Keyword
    12-24
    Beroun
    části
    Černý
    Dočasný
    Hranice
    Letenského
    Most
    Odkryv
    Ordovik
    Praha
    Prahy
    Severovýchodní
    Souvrství
    Svrchní
    Vinického
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 6. 2006
Import date
    8. 8. 2012