Record details

Title
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
Other titles
    Temporary outcrop of the Letná and Vinice formations (Upper Ordovician, Berounian) in the NE part of the Prague (Černý Most).
Author
    Budil, Petr
    Kraft, Jaroslav
    Kraft, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    Upper Ordovician, Prague Basin
Keyword
    Beroun
    části
    Černý
    Dočasný
    Hranice
    Letenského
    Most
    Odkryv
    Ordovik
    Prahy
    Severovýchodní
    Souvrství
    Svrchní
    Vinického
Abstract (in czech)
   Popis nového dočasného odkryvu hranice letenského a vinického souvrství v severovýchodní části Prahy, včetně diskuse jeho významu pro paleogeografii pražské pánve.
Abstract (in english)
   Temporary outcrop of the Letná and Vinice formations (Upper Ordovician, Berounian) in the NE part of the Prague (Černý Most).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014