Record details

Title
    Do the Earth tides have an influence on short-term variations in radon concentration?
Author
    Barnet, I.
    Procházka, J.
    Skalský, Lumír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Radiation Protection Dosimetry
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 1
Pages
    s. 51-60
Year
    1997
Keyword
    Concentration
    Do
    Earth
    Have
    Influence
    Radon
    Short-term
    Tides
    Variations
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013