Record details

Title
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
Statement of responsibility
    Vratislav Řehoř
Other titles
    Iron ore mining and dressing at Měděnec Mine including the mining activities in the surroundings
Author
    Řehoř, Vratislav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 9
Pages
    s. 304-307
Year
    1996
Notes
    3 obr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika těžby
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    krušnohorské krystalinikum
    ložiskové struktury
    rudy Cu
    rudy Fe
    těžba surovin
    úprava surovin
Subject category
    útlum hornické činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kovářská (Chomutov)
    Měděnec (Chomutov)
    Přísečnice (Chomutov)
Keyword
    Dobývání
    Dole
    Hornických
    Měděnec
    Okolí
    Prací
    Rudy
    úprava
    Včetně
    železné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012