Record details

Title
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
Statement of responsibility
    Ladislav Svoboda
Other titles
    Ore mining in Kutná Hora ore-bearing deposit
Author
    Svoboda, Ladislav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 9
Pages
    s. 298-302
Year
    1996
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    báňská historie
    ekonomika těžby
    kutnohorské krystalinikum
    ložiskové struktury
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    těžba surovin
    úprava surovin
Subject category
    útlum hornické činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    Dobývání
    Hora
    Kutná
    Ložisku
    Rud
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012