Record details

Title
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Other titles
    Cinnabar and iron ore mining and limestone quarrying in Jesenný, N of Semily, Czech Republic
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 98-111
Year
    2005
Notes
    11 obr., 11 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    553
    622
Conspectus category
    553
    930
Subject group
    báňská historie
    cinabarit
    důl opuštěný
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    limonit
    lom
    ložisko vápence
    metabazit
    metasedimenty
    paleozoikum-spodní
    pigment minerální
    prospekce
    rudy Fe
    rudy Hg
    sedání povrchu
    titan
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jesenný (Semily, Semily)
Keyword
    Dobývání
    Jesenný
    Obci
    Rudy
    Rumělky
    Semil
    Vápence
    železné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012