Record details

Title
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Other titles
    Cinnabar (cinnabarite) mining near Bezdružice (Weseritz), SE of Teplá, Western Bohemia, Czech Republic
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14-15
Pages
    s. 47-54
Year
    2007
Notes
    3 obr., 5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    502
    553.3/.4
    622.3
Conspectus category
    502
    553
    622
    930
Subject group
    cinabarit
    důl opuštěný
    historie
    hornictví
    kontrola zrudnění
    ložisko impregnační
    neoproterozoikum
    proterozoikum
    rudy Hg
    tepelské krystalinikum
Geographical name
    Bezdružice (Tachov, Stříbro)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Bezdružic
    Cinabaritu
    Čechách
    Dobývání
    Jv
    Rumělky
    Teplé
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012