Record details

Title
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
Other titles
    Dobšice and Zeměchy - perspective loess sites for paleoenvironmental research of the Upper Pleistocene
Author
    Hambach, Ulrich
    Havlíček, Pavel
    Hošek, Jan
    Knésl, Ilja
    Lisá, Lenka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2013
Thesaurus term
    loess/paleosols sequences, Upper Pleistocene, mineral magnetic record, chemical weathering, Czech Republic
Keyword
    Dobšice
    Lokality
    Paleoenvironmentální
    Perspektivní
    Pleistocénu
    Sprašové
    Svrchního
    Výzkum
    Zeměchy
Abstract (in czech)
   Magnetické vlastnosti (koncentrace a zrnitostní velikost ferromagnetických minerálů) zkoumaných spraší a fosilních půd jsou ovlivněny intenzitou pedogenetických procesů. Nejsilnější magnetický signál byl zjištěn v interstadiálních černozemních, zatímco interglaciální parahnědozemě mají signál slabý. Na základě korelace magnetických výsledků s geochemickými proxy (např. poměry Rb/Sr, Sr/Ca) byl zjištěn úzký vztah mezi mírou pedogeneze a intenzitou chemického zvětrávání v celém glaciálním úseku zkoumaných profilů. V interglaciálním úseku (parahnědozem) tento vztah neplatí, pravděpodobně kvůli postdiagenetickému ochuzení o magnetické minerály. Výsledky dále naznačují, že v průběhu posledního glaciálu byly na jižní Moravě podstatně sušší klimatické poměry než ve středních Čechách, což může souviset s geografickou pozicí lokalit.
Abstract (in english)
   Dobšice and Zeměchy - perspective loess sites for paleoenvironmental research of the Upper Pleistocene
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014