Record details

Title
    Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
Other titles
    Groundwater residence time and nitrate contamination in shallow aquifers formed in basin cretaceous sedimentary fills
Author
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
    Oster, Harald
    Zeman, Ondřej
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    8
Year
    2008
Thesaurus term
    resident time, nitrate concentration, oxygen and nitrate stable isotopes CFC, SF6 and tritium activity
Keyword
    Doba
    Křídových
    Nitrátů
    Okrajových
    Pánví
    Partiích
    Podzemní
    Původ
    Vodě
    Zdržení
Abstract (in czech)
   Dynamika oběhu podzemní vody byla studována ve dvou povodích v okrajové části české křídové pánve a v okrajové části třeboňské pánve. Všechna poovodí jsou intenzivně zemědělsky využívána. V podzemní vodě byly sledovány CFC, SF6, stabilní izotopy kyslíku a dusíku, tritia, na základě kterých byla stanovena průměrná doba zdržení vody v horninovém prostředí podíl mladé vody. Průměrná doba zdržení vody v horninovém prostředí se v okrajové části české křídové tabule pohybuje mezi 10 až 35 roky a v třeboňské pánvi ve vrtu V23, který je situován cca 1 km od z. okraje pánve mezi 35 až 45 roky.
Abstract (in english)
   Groundwater residence time and nitrate contamination in shallow aquifers formed in basin cretaceous sedimentary fills
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014