Record details

Title
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
Other titles
    Groundwater residence time in the catchment area with artificial drainage system in the crystalline rock environment
Author
    Bruthans, Jiří
    Buzek, František
    Kadlecová, Renata
    Kvítek, T.
    Zajíček, A.
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 2006, č. 1
Pages
    5
Year
    2007
Thesaurus term
    environmental tracers
    hydrogeology
    hydrology
    isotopes
Keyword
    Doba
    Drenáží
    Hydrogeologického
    Masivu
    Podzemní
    Povodí
    Prostředí
    Systematickou
    Vody
    Zdržení
Abstract (in czech)
   Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
Abstract (in english)
   Groundwater residence time in the catchment area with artificial drainage system in the crystalline rock environment
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012