Record details

Title
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
Other titles
    Groundwater residence time in the environment of hydrogeological massiv with systematic drainage in marginal parts of the Czech cretaceous basin
Author
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
Pages
    402
Notes
    Akce: 2008 ; Praha
Thesaurus term
    resident time, CFC, SF6, nitrate contamination, artificial drainage system, crystalline rocks, cretaceous sediments
Keyword
    části
    české
    Doba
    Drenáží
    Hydrogeologického
    Křídové
    Masivu
    Okrajové
    Pánve
    Podzemní
    Prostředí
    Systematickou
    Vody
    Zdržení
Abstract (in czech)
   Výsledky studia dynamiky odtoku, koncentrací nitrátů v povodích na krystalinických horninách se systematickou drenáží, dynamika odtoku v drenážních systémech. Výsledky dynamiku odtoku v okrajových partiích křídové pánve.Výsledky stanoveni CFC, SF6, stabilních izotopů kyslíku, tritií.
Abstract (in english)
   Groundwater residence time in the environment of hydrogeological massiv with systematic drainage in marginal parts of the Czech cretaceous basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014