Record details

Title
    Doby ledové a změny klimatu
Author
    Bucha, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Česká hlava - Svět vědy
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 6
Pages
    s. 10-11
Year
    2003
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    climatic change
    North Atlantic Oscillation
    Southern Oscillation
Keyword
    Doby
    Klimatu
    Ledové
    Změny
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013