Record details

Title
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem
Statement of responsibility
    Joel Pokorný
Author
    Pokorný, Joel
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 3
Pages
    s. 180-186
Year
    1988
Notes
    1 fot.
    il.
Classfication no.
    016
Conspectus category
    929
Keyword
    CSc
    Doc
    Jaroslav
    RNDr
    Skácel
    šedesátníkem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012