Record details

Title
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
Statement of responsibility
    Vítězslav Zamarský, Miroslav Palas
Other titles
    Doc. V. Kudělásek is 70 years old
Author
    Palas, Miroslav
    Zamarský, Vítězslav, 1938-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 3
Pages
    s. 141
Year
    2000
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Conspectus category
    549
Subject group
    biografie
    historie geologie
    školství
Keyword
    CSc
    Doc
    Kudělásek
    RNDr
    Sedmdesátníkem
    Vladimír
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012