Record details

Title
    Doc. RNDr. Vladimíru Ponošovi, CSc.
Statement of responsibility
    Václav Gardavský
Author
    Gardavský, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 3
Pages
    s. 195-197
Year
    1992
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Subject group
    bibliografie
    biografie
    historie geologie
    speleologie
Keyword
    CSc
    Doc
    Ponošovi
    RNDr
    Vladimíru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012