Record details

Title
    Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý
Other titles
    Dr. Z. Lašťovička 60 years old
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    s. 140-141
Year
    2000
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Conspectus category
    549
Subject group
    biografie
    historie geologie
Keyword
    CSc
    Doc
    Laštovička
    RNDr
    šedesátiletý
    Zdeněk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012