Record details

Title
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
Statement of responsibility
    Milan Fišera, Emil Jelínek, Dobroslav Matějka
Author
    Fišera, Milan, 1937-
    Jelínek, Emil, 1943-
    Matějka, Dobroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 274-275
Year
    2003
Notes
    3 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    50(091)
    549
    55
    929
Conspectus category
    549
    55
    929
Subject group
    biografie
    historie geologie
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    CSc
    Docent
    Kašpar
    Pavel
    RNDr
    šedesátiletý
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012