Record details

Title
    Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
Statement of responsibility
    P. Štípská and R. Powell
Author
    Powell, R.
    Štípská, Pavla
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of Metamorphic Geology
Vol./nr.
    Vol. 23, no. 8
Pages
    p. 627-647
Year
    2005
Notes
    12 obr., 2 fot.
    Bibliografie na s. 645-647
    il.
    Zkr. název ser.: J. metamorph. Geol.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    antiperthit
    asociace minerální
    diagram fázový
    fázová rovnováha
    geotermometrie
    granáty
    granulit
    hydratace
    inkluze minerální
    metamorfóza vysokostupňová
    moldanubikum
    ortopyroxeny
    perthit
    petrogeneze
    podmínky P-T
    zonálnost krystalu
    živce
Geographical name
    ČR-Čechy
    Rakousko-Niederösterreich
    Šumava-Blanský les
Keyword
    Bohemian
    Conditions
    Constrain
    Does
    Evidence
    Feldspar
    Granulites
    High-grade
    Massif
    Meta-igneous
    Metamorphic
    Orthopyroxene
    Rocks
    Ternary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012