Record details

Title
    Dokážeme racionálně nakládat s odpady?
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    EKO-ekologie a společnost
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 4
Pages
    s. 2-3
Year
    1998
Notes
    98.00.00
    Překlad názvu: Are we able to treat waste rationally?
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Dokážeme
    Nakládat
    Odpady
    Racionálně
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012