Record details

Title
    Doklad aktivity nizkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum)
Author
    Dolníček, Z.
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 19, 1/2
Pages
    s. 153-156
Year
    2012
Notes
    Projekt: GA205/09/0540, GA ČR3cav_un_auth*0253156
    Překlad názvu: Evidence for activity o low-temperature Ca-Na-Cl brines in feldspathized granites of the feldspar deposit near Krásno (Krudum granite body)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    alteration
    fluorite
    granite
Keyword
    Aktivity
    Ca-Na-Cl
    Doklad
    Feldspatizovaných
    Granitech
    Krásno
    Krudum
    Ložiska
    Masiv
    Nizkoteplotních
    Solanek
    živcového
Abstract (in czech)
   Křemen a fluorit, které se vyskytují v žilné mineralizaci, obsahují sekundární vysokosalinní a nízkoteplotní fluidní inkluze.
Abstract (in english)
   Quartz and fluorite occurring in vein mineralization host secondary fluid inclusions which contain high-salinity and low-temperature Ca-Na-Cl brines.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014