Record details

Title
    Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
Other titles
    Deposits of Surtseyan type eruption in early phase of the České středohoří Volcanic Complex
Author
    Čech, Jiří
    Godány, Josef
    Levý, Oldřich
    Rapprich, Vladislav
    Tasáryová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2013
Thesaurus term
    České středohoří Volcanic Complex, volcanism, tuff cone, Surtseyan eruption
Keyword
    Českého
    Doklad
    Erupcí
    Fázi
    Rané
    Středohoří
    Surtseyského
    Typu
    Vývoje
Abstract (in czech)
   Paleogenní bazanity Českého středohoří jsou odkryty v lomu Žandov v severních Čechách. Mocnost pyroklastických uloženin, pozorovaných při bázi lomu, rapidně narůstá směrem k severu, kde tvoří strmý svah pyroklastického kužele, který je doložen geofyzikálními daty a vrtnými jádry. Angulární hypokrystalinní fragmenty dokládají hydroklastickou fragmentaci během erupce surtseyského typu. Tufový kužel zformovaný během této erupce byl později pohřben bazanitovou lávou. Současné deformace v lomu jsou způsobeny skluzy ztenčených zbytků lávy po strmém svahu tufového kužele.
Abstract (in english)
   Deposits of Surtseyan type eruption in early phase of the České středohoří Volcanic Complex
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014