Record details

Title
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
Statement of responsibility
    Jiří Janál
Other titles
    Documentation of Holocene sediments in a gravel pit near Hulín
Author
    Janál, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 4-6
Year
    2002
Notes
    5 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Subject group
    artefakty
    fosílie
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    litologie
    ložisko štěrkopísku
Geographical name
    ČR-Morava
    Hulín (Kroměříž)
Keyword
    25-31
    Dokumentace
    Holocenních
    Hulína
    Kroměříž
    Sedimentů
    šterkovně
Abstract (in english)
   Some older paleozoological, paleobotanical, archaeological and tnthropological findings are known from a gravel pit near Hulín. A basic documentation of Holocene fluvial sediments has been carried out in the years 2000 and 2001. The two initial stages of subfossil soils within a flood loam were found. Samples from fluvial sands under the flood loam have been taken for paleobotanical and dendrochronological analyses
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012