Record details

Title
    Dolní Věstonice:autopodium analysis of the Palaeolithic population.
Author
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Zocová, Jarmila
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2000
Source title - monograph
    Sborník geologických věd-Antropozoikum
Thesaurus term
    Morphology
    Osteometry
    Palaeoanthropology
    Palaeolithic
    Pleistocene
    Souther Moravia
Keyword
    Analysis
    Dolní
    Palaeolithic
    Population
    Věstonice:autopodium
Abstract (in english)
   Autopodial analysis of the Palaeolithic population in Dolní Věstonice (Souther Moravia).
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012