Record details

Title
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček
Other titles
    Dolní Věstonice II - a new important locality for Quaternary geology
    The Kettner Volume (Variant.)
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 3-4
Pages
    s. 283-288
Year
    1991
Notes
    3 obr., 2 fot., 11 bibl. + 3
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    archeologie
    eolické sedimenty
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Českého masivu
    neogén
    paleopedologie
    pleistocén
    sedimentace eolická
    sedimenty deluviální
    sesouvání
    stratotyp
Subject category
    půdy fosilní
    terasy
Geographical name
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Keyword
    Dolní
    Geologická
    II
    Kvartérně
    Lokalita
    Nová
    Věstonice
    Významná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012