Record details

Title
    Dolomitization in the diagenetic history of the Štramberg limestones
Author
    Knietl, M.
    Lintnerová, O.
    Reháková, D.
    Skupien, P.
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geologia 2008
Pages
    Roč. 34, 3/1 (2008), s. 191-192
Notes
    Překlad názvu: Dolomitizace v průběhu diageneze štramberských vápenců
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    dedolomitization
    dolomitization
    Štramberk Limestone
Keyword
    Diagenetic
    Dolomitization
    History
    Limestones
    Štramberg
Abstract (in czech)
   Světelná SEM mikroskopie, prvková a izotopová analýza dokumentují sedimentární a diagenetickou historii dolomitizace. Výsledky ukazují na pozdně diagenetické změny, které se uskutečnily v hlubinných než v přípovrchových podmínkách a za vlivu meteoritské vody.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012