Record details

Title
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše)
Author
    Čejchan, Petr
    Dieken, G.
    Flajs, G.
    Galle, Arnošt
    Hladil, Jindřich
    Patočka, František
    Rottke, W.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 88-92
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/93/0341, GA ČR
    Projekt: IAA3013610, GA AV ČR
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
Keyword
    Dolomitizované
    Krkonoše
    Oolity
    Rýchorách
    Východní
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012