Record details

Title
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Other titles
    Cinnabar mining in Horní Luby (Ober Schönbach) near Cheb (Eger), Czech Republic
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 2
Pages
    s. 39-61
Year
    2009
Notes
    7 obr., 19 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    55(1)
    550.3/.4
    622.3
Conspectus category
    549
    622
    930
Subject group
    asociace minerální
    báňská historie
    cinabarit
    důl opuštěný
    kontrola zrudnění
    krušnohorské krystalinikum
    ložisko stratiformní
    mapa ložisková
    mineralizace
    rudy Hg
    těžba
Geographical name
    Čechy západní (Česko)
    Horní Luby (Cheb, Cheb)
Keyword
    Chebu
    Cinabaritu
    Česká
    Dolování
    Horních
    Lubech
    Republika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 12. 2010
Import date
    8. 8. 2012