Record details

Title
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
Statement of responsibility
    Ivo Honsa
Other titles
    Die Förderung bei Nové Město pod Smrkem
Author
    Honsa, Ivo
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27
Vol./nr.
    Roč. 154
Pages
    s. 52; 92
Year
    1998
Notes
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    báňská historie
    historie
    hornictví
    kasiterit
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    ložisko stratiformní
    prospekce
    rudy Sn
    sulfidy
    svor
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nové Město pod Smrkem (Liberec)
Keyword
    Dolování
    Města
    Nového
    Smrkem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012