Record details

Title
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 5
Pages
    s. 377-379
Year
    2002
Notes
    1 obr., 2 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál : Svět nerostů a drahých kamenů
Subject group
    historie
    kontrola zrudnění
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    mapa ložisková
    rudy barevných kovů
    těžba
Geographical name
    Chrastava-Andělská Hora (Liberec)
    ČR-Čechy
    Panenská Hůrka (Liberec)
Keyword
    Andělské
    Chrastavském
    Doly
    Hory
    Hůrky
    Panenské
    Revíru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012