Record details

Title
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
Statement of responsibility
    Zdeněk Vašíček, Petr Skupien
Other titles
    Supplements to history of geological and paleontological research of Štramberk territory
Author
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 1
Pages
    s. 1-6
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    56
Conspectus category
    55
    56
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    jura-svrchní
    křída-spodní
    lokalita fosiliferní
    paleontologie
    sedimentologie
    slezská jednotka
    stratigrafie
    studie rešeršní
    vápenec
Geographical name
    Morava (Česko)
    Štramberk (Nový Jičín, Kopřivnice)
Keyword
    Doplňky
    Geologických
    Historii
    Paleontologických
    Štramberku
    Výzkumů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012