Record details

Title
    Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech
Author
    Zapletalová, Jana
Conference
    Česko-slovenský akademický seminář z geografie (6. : 23.11.2001-24.11.2001 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    České a slovenské regiony na počátku 3. millenia
Pages
    s. 110-122
Notes
    Projekt: GA103/99/1596, GA ČR
    Překlad názvu: Transport from the point of view of influence on environmental quality in towns
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    environment
    noise
    traffic
Keyword
    Doprava
    Kvality
    Městech
    Ovlivňování
    Pohledu
    Prostředí
    životního
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012