Record details

Title
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
Statement of responsibility
    Ondřej Běhal, Zdeněk Běhal
Author
    Běhal, Ondřej
    Běhal, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 4
Pages
    s. 268-270
Year
    2002
Notes
    3 fot., 5 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál : Svět nerostů a drahých kamenů
Subject group
    aluvium
    asociace minerální
    drahokamy
    kutnohorské krystalinikum
    kvartér Polabí
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    pyrop
    těžké minerály
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hranice (Kutná Hora)
Keyword
    Doprovodné
    Jižního
    Kolína
    Minerály
    Náplavech
    Okolí
    Pyropu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012