Record details

Title
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
Statement of responsibility
    Jiří Chudý
Author
    Chudý, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 5
Pages
    s. 230-232
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí
Subject group
    hornoslezská pánev
    technologické vlastnosti
    uhlí černé
    vlastnosti technologické
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Karvinská pánev
    Ostravsko-karvinský revír
Keyword
    černých
    Dosavadní
    Hornoslezské
    Karvinské
    Macerálového
    Měření
    Oblasti
    Odraznosti
    Pánve
    Poznatky
    Složení
    Střední
    Světelné
    Uhlí
    Vitrinitu
Abstract (in czech)
   Jednotlivé vrstevní jednotky se dají, kromě stupně prouhelnění, charakterizovaného střední světelnou odrazností vitrinitu (Ro), hodnotit průměrným obsahem inertinitu a rozmezím, ve kterém se obsahy pohybují. Směrem k jakloveckým vrstvám obsah roste úměrně stupni prouhelnění. V rozmezí od spodních sušských vrstev k doubravským vrstvám začíná inertinitu ubývat, což lze vysvětlit zřejmě různými podmínkami vzniku slojí. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat poznání inertinických uhlí sedlových vrstev s tím, že v úvahu budou brány komplexně stupeň prouhelnění, charakter macerátů a geologická pozice zkoumaných slojí.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012